Većina znanstvenika i uspješnih menadžera pri postavljanju ciljeva najčešće se koristi SMART principom. Princip SMART je dobio naziv po nužnim karakteristikama svakog cilja ( S = specific i simple, M = measurable, meaningful, A = achievable, R = realistic i relevant, T = timed ).

Specific i simple u prijevodu znači da je cilj jasno određen, nije dvosmislen, jednostavan i razumljiv. Svi koji sa vama sudjeluju u ostvarenju nekog cilja trebaju jako dobro znati i razumjeti šta je cilj. Ako ste vlasnik poduzeća bitno je da upoznate svoje djelatnike sa strateškim ciljevima tvrtke i osigurate da razumiju kako ostvarenje njihovih pojedinačnih zadataka doprinosi ostvarenju ciljeva tvrtke.

Measurable i meaningful u prijevodu znači da cilj treba biti mjerljiv i smislen za vas i za sve koji će sudjelovat u njegovom ostvarenju. Za neke ciljeve je vrlo jednostavno postaviti mjerljive kriterije ( povećenje prodaje za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine ), a opet za neke druge ciljeve je vrlo teško postavit mjerljive kriterije ( poboljšanje odnosa s klijentima ). Kod takvih ciljeva mogu se mjeriti različite karakteristike koje su rezultat poboljšanja odnosa s klijentima. Jedna takva karakteristika je smanjen broj prigovora klijenata u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Achievable u prijevodu znači da je moguće dostići cilj. Cilj ne smije biti nedostižan, mora biti dostižan ali ne prelagan za ostvariti ( ako si postavimo prelagane ciljeve znači da smo neambiciozni ).

Realistic i relevant u prijevodu znači da cilj mora biti realan i važan za ostale ciljeve koje si postavimo. Pod pojmom realan se isto misli da cilj ne smije biti nedostižan, a pod pojmom relevantan se misli da mora ići u smjeru kamo i naš konačan cilj ( primjer: ako si za konačan cilj postavimo da budemo dobar košarkaš, onda i naši ostali ciljevi moraju ići u tom smjeru ( brže trčat, bolje skakat, bolje šutirat )). Jedna od čestih grešaka poduzeća je da im taktički ciljevi ( kratkoročni ciljevi ) nisu povezani sa strateškim ciljevima ( dugoročnim ciljevima ).

Timed u prijevodu znači da je cilj vremenski određen. Kod postavljanja cilja trebamo si postaviti točan rok do kojeg se cilj treba ostvariti. Kad imamo rok znamo da moramo taj neki cilj ostvarit do tog roka, a kad nemamo rok cilj ćemo samo odgađati.

 

 

Izvor : Besplatna Poslovna - Edukacija

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com