Obaviještavaju se zainteresirane osobe da se prijave za rad u biračkim odobrima i to kao predsjednik ili potpredsjenik biračkog odbora , na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša koji će se održati 10.6.2018. Obavijest  / Prijava

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.