Grad Omiš novčano nagrađuje učenike osnovnih i srednjih škola koji su na školskim natjecanjima pod MZOS u 2016. osvojili jedno od tri prva mjesta u pojedinačnoj konkurenciji na županijskim ili na državnim natjecanjima, a imaju prebivalište na području Grada Omiša. Čestitamo! Nagrađeni učenici

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.