Grad Omiš objavljuje Javni poziv kojim kao pravna osoba obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige. Za početak, u Kučićima su to Ulica Put Gospe Lurdske  i ulica Put Klanca. Javni poziv

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.