Župan Splitsko-dalmatinske županije donio je Odluku o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018, kojom se utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći i postupak ostvarivanja prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu s područja Splitsko-dalmatinske županije. Odluka o novčanoj pomoći / Popis potrebitih dokumenata / Zahtjev za ostvarivanje prava

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.