Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Omiša održati će se 10. lipnja 2018. (nedjelja) u vremenu od 8:00 do 18:00 sati. Izborne radnje počinju teći od 7. svibnja 2018.

Kandidacijske liste zaprimaju se od 7. do 21. svibnja 2018. u prostorijama Ureda gradonačelnika, Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I. kat radnim danom od 7:00 do 15:00 sati a posljednji dan, 21. svibnja 2018. (ponedjeljak), od 7:00 do 24:00 sata.

Informacije i obrasci: 
- službene stranice Grada Omiša - www.omis.hr
- Ured gradonačelnika, Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I
tel. 021/ 755-502, 755-500

Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak, radnim danom od 8.00 do 13.00 sati, do 30. svibnja 2018., u Uredu držvne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Popis birača, Trg kralja Tomislava 5/prizemlje (telefon 271-418).

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.