Ove godine po prvi put Splitsko-dalmatinska županija osigurava besplatne školske udžbenike svim učenicima osnovnih škola. Ovom mjerom, donesenom u lipnju ove godine, Županija je uklonila potrebu za sličnom mjerom koju je u svom proračunu za 2018. planirao Grad Omiš.

Odlukom gradonačelnika, a u namjeri da se osigura ravnopravnija raspodjela javnih sredstava, Grad Omiš će dodijeliti jednokratne novčane potpore svim redovnim učenicima srednjih škola čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Grada Omiša, i to u visini pune cijene odgovarajućih kompleta obveznih udžbenika koji će se koristiti u 2018./2019. prema važećem Katalogu.

Na taj će način svi učenici s područja Grada Omiša imati besplatne udžbenike bez obzira pohađaju li osnovnu školu (udžbenici ih čekaju u školama, dok radne bilježnice moraju nabaviti/naručiti sami) ili srednju školu (udžbenike nabavljaju sami uz potporu).

Potpore za srednjoškolce će se dodjeljivati na temelju zahtjeva korisnika prema odredbama javnog poziva koji će biti otvoren od 1. kolovoza do 30.rujna 2018., a biti će dostupan na službenim web i FB stranicama Grada Omiša. Zahtjevima će se obavezno prilagati potvrda o upisu i ovjeren popis obveznih udžbenika s naznačenom cijenom kompleta od strane matične škole.

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.