Grad Omiš raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu radi nabave obaveznih udžbenika za srednje škole za školsku godinu 2018./2019. Prijave se podnose putem Obrasca za prijavu osobno na pisarnicu Grada Omiša ili putem pošte na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš. 


Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2018. godine. 

Prilozi: Javni poziv Obrazac prijave za ostvarivanje potporeObrazac (Word) Zaključak gradonačelnika

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.