Od srijede 12. rujna 2018. od 8,00  sati do 4. listopada 2018. zbog polaganja 35 kV kabelskog voda od VE Kom-Orjak-Greda do TS 35/10 kV kroz javnu cestu, za promet se zatvara dio županijske ceste Ž6166 ( Omiš/D8-Kučiće-Slime-D39 ) od Pavića mosta do HE Kraljevac. Kao obilazni pravac određuje se cesta Kostanje-Blato n/C-Šestanovac-Zadvarje.  Odluka ŽUC

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.