Grad Omiš objavio je prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Omiša. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o komunalnom doprinosu biti će od 24.1. do 29.1.2019. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.