Gradonačelnik Grada Omiša donio je Odluku o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Omiša za mandatno razdoblje 2019.-2021.
Prijave se podnose na obrascu za prijavu do 18. travnja 2019. godine na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, Omiš, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Izbori za V. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša.“
Pozivaju se osnovnoškolci s prebivalištem na području Grada Omiša da se uključe u izbore. Potporna organizacija je Društvo „Naša djeca“ Grada Omiša.

Odluka o raspisivanju izbora
Odluka o imenovanju voditeljice
Upute za provođenje izbora
Prijavnica (word)

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.