Nakon ljetnih mjeseci, u župi Kučiće nedjeljom će ponovo biti dvije sv. mise. Tako će se od 3. rujna 2017. u novoj župnoj crkvi Presvetog Tijela i Krvi Kristove nedjeljom mise slaviti u 8,30 h i glavna župna sv. misa u 10,30 sati.

Pozivaju se vjernici župe Kučiće na zajedničko slavljenje svete mise nedjeljom. Također, pozivaju se župljani i župljanke za aktivnim sudjelovanjem na župskoj svetoj misi: kao ministraniti, u pjevačkom zboru ili službi čitača.

 

- O značenju svete mise više možete saznati ovdje

 

- O ponašanju za vrijeme svete mise možete saznati ovdje

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.