Na početku Nove godine župnik župe Kučiće don Ljubo Bodrožić objavio je župnu statistiku za proteklu 2016. godinu.

Kako ovi podaci iz župnih matica nenamjernim propustom nisu tiskani u novom 43. broju župskog lista, objavljujemo ih na našim stranicama.

 

KRŠTENI 2016.

r.b. Krštenik / ca Kršten / a Roditelji
1. Lena Nika Srdanović 7. 2. 2016. Ivica i Elza r. Sovulj
2. Marko Tomasović                 10. 4. 2016. Marin i Mislava r. Vuković
3. Toni Tomasović                     22. 5. 2016. Svetomir i Antonija r. Buljević
4. Toni Sovulj                             3. 7. 2016. Petar i Kristina r. Mikuličić
5. Iva Sovulj                              31. 7. 2016. Ante i Tea r. Tavrić

 

UMRLI 2016.

r.b. Ime i prezime Rođen / a Umro / la
1. Slavko Topić pok.Mirka                           19. 9. 1931.                    19. 12. 2015.
2. Vladimir Šarac pok. Stipe                         10. 9. 1946.                     11. 1. 2016.
3. Josip Marunčić pok. Dušana                      9. 4. 1938.                       9. 2. 2016
4. Radomir Marunčić pok. Dušana               29. 4. 1936.                    12. 2. 2016.
5. Nada Tomasović  ud. Trojke                      1. 4.  1933.                    29. 5. 2016.
6. Nediljka Kovačić  ž. Ante                         16. 1. 1927.                       8. 7. 2016.
7. Benedikta Pervan ž. Stanislava                  21. 3. 1928.                    28. 7. 2016.
8. Emanuela Šarac  kći Stipe                          10. 10. 2015.                   26. 8. 2016.
9. Juraj Srdanović pok. Marijana                     28. 3. 1941.                    8. 10. 2016.
10. Miro Marunčić pok. Bogoljuba                    8. 8. 1966.                     8. 11. 2016.
11. Mijo Topić pok. Jakova                                2. 1. 1939.                    12. 11. 2016.

 

VJENČANI 2016.

r.b. Vjenčani Ime i prezime Roditelji
1. 12. 11.  2016.      Tomislav Delić i Marija Šušić                                 

Bože i Pava r. Čović /

Josip i Zlata r. Rogošić                                             

2. 10. 12.  2016.      Grgo Topić i  Ivana Vukasović                               Ilija i pok. Vera r. Radić /  pok. Tihomir i Davorka r. Kovačić                         

 

PRVOPRIČESNICI 

(29. svibnja 2016.)

r.b. Prvopričesnik / ca Roditelji
1. Marija Babić                                  Petar i Ana r. Topić
2. Nedjeljka Kovačić                          Čedomir i Božena r. Vukasović
3. Anđela Radić                                  Mate i Željka r. Pavić
4. Anđela Marija Sovulj                      Milan i Ružica r. Sovulj
5. Ante Kovačić                                  + Marko i Miroslava r. Jerčić
6. Duje Sovulj                                      Tonći i Marija r. Vukušić
7. Josip Šarac                                        Ivan i Lidija r. Mikuličić
8. Dino Srdanović                                  Ivo i Duška r. Topić
9. Jure Srdanović                                  Nediljko i Sanela r. Sakić

 

KRIZMANICI

(15. svibnja 2016.)

r.b. Krizmanik / ca                                     Roditelji  Kum /a
1. Silvio Bilić                               Jakiša i Silvija r. Pavlić                     Filip Buljević
2. Vanessa Bartulović                  Jerko i Danijela r. Sovulj                   Barbara Mimica
3. Doris Kovačić                          Damir i Gita r. Srdanović                  Tihana Vukasović
4. Paula Kovačić                          Ivan i Marina r. Kekez                      Antonija Kovačić Barišić
5. Jakov Kovačić                         Mirko i Marija r. Šarić                      Ante Topić
6. Ana Kovačić                           Ljubomir i Mirjana r. Marasović      Toni Barišić
7. Marko Pervan                         Pankracije i Zrinka r. Srdanović         Ivan Bilić
8. Ante Truman Raboteg            Dražan i Snježana r. Bilić                    Martina Bilić
9. Katarina Raboteg                   Ivica i Ivana r. Mladin                         Marija Tudor
10. Josip Sovulj                          Tonći i Marija r. Vukušić                    Ante Sovulj
11. Matija Šarac                           Milidar i Marija r. Tomasović            Krešimir Tomasović
12. Magdalena Šarac                  Božidar i Nevenka r. Vranković          Nikola Grgić
13. Anica Topić                          Matko i Selestina r. Marinović            Anita Bašić
14. Jelena Topić                          Marko i Jadranka r. Kovačić               Marija Topić
15. Roberta Topić                       Robert i Darija r. Sovulj                       Ante Sovulj
16. Vlatka Topić                         Boško i Božena r. Rodić                      Tomislav Bilić

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.