ŽUPNA STATISTIKA ŽUPE SV. LUKE KUČIĆE ZA 2017. GOD.

 

KRŠTENI  2017.

r.b.

Krštenik / ca

Kršten / a

Roditelji

1.

Martina Bilić                      

8.1.2017.               

Renato i Sane r. Isaquirre

2.

Marija Sovulj                     

26.2.2017.               

Ante i Marina r. Tadić

3.

Ivan Pavao Sovulj              

26.2.2017

Josip i Sofija r. Mladin

4.

Toma Šarac                        

16.4.2017.                

Mario i Ana Granić Šarac

5.

Mihael Babić                      

16.4.2017.                

Petar i Ana r. Topić

6.

Veronika Tomasović          

17.4.2017.                

Krešimir i Jelena r. Kekez

7.

Lovre Šarac                         

17.4.2017.

Branimir i Ivana r. Gašpar

8.

Jerko Sovulj                         

7.5.2017.               

Robert i Marija r. Šimičić

9.

Leo Josip Sovulj                  

28.5.2017.               

Ante i Ružica r. Vrdoljak

10.

Ana Tomasović                 

13.8.2017.               

Ćiril i Antonija r. Šarac

11.

Mila Tomasović                 

13.8.2017.               

Jonas i Genevier r. Bauthat- Laramee

12.

Teo Tomasović                   

13.8.2017.               

Jonas i Genevier r. Bauthat- Laramee

13.

Magdalena Tomasović        

24.9.2017.               

Mate i Božena r. Marušić

14.

Rita Šarac                            

15.10.2017.             

Marko i Katarina r. Jerčić

15.

Ivano Šarac                          

27.10.2017.             

Leo i Biljana r. Mirković

16.

Marino Šarac                        

27.10.2017.             

Leo i Biljana r. Mirković

17.

Luka Sovulj                           

3.12.2017.             

Danijel i Nina r. Bratić

18.

Gabriela Tomasović             

10.12.2017.

Josip i Božana r.  Sovulj

19.

Luka Tomasović                   

10.12.2017.            

Marko i Josipa r. Sovulj

20.

Luka Šarac                             

17.12.2017.           

Zvonimir i Martina r. Lelas                       

 

 

UMRLI 2017.

r.b.

Ime i prezime

Rođen / a

Umro / la

1.

Marija Ivka Sovulj  ž. Nediljka               

4.6.1930.                  

16. 2. 2017.

2.

Tade  Tomasović  pok. Mije                       

23.4.1944.                   

15. 3. 2017.

3.

Marko Tomasović  pok. Nikole                 

16.4.1945.                   

25. 4. 2017.

4.

Dobromir  Marunčić  pok. Josipa               

1.4.1947.                     

25. 5. 2017.

5.

Nedjeljko Vukasović  pok.Vladimira       

29.4.1951.                    

19. 6. 2017.

6.

Anka  Marunčić  ud. Ivana                         

6.9.1957.                     

22. 6. 2017.

7.

Ružica  Srdanović  ud. Jurja

24.3.1951.                     

2. 7. 2017.

8.

Marija  Sovulj  ud. Ante                            

17.2.1932.                     

3. 7. 2017.

9.

Miljenka  Tomasović  ud. Joze                     

2. 11. 1929.                   

10. 7. 2017. 

10.

Vica  Sovulj  ud. Josipa                            

22.8.1924.                      

1. 8. 2017.

11.

Zorka  Srdanović  ud. Branka                   

17.10.1929.                   

28. 8. 2017.

12.

Matko  Topić  pok. Ante                             

8.2.1965.                      

8. 9. 2017.

13.

Mate  Marunčić  pok. Dane                       

30.5.1938.                      

1. 10. 2017.

14.

Siniša  Srdanović  pok. Branka                   

5.11.1956.                     

9. 10. 2017.

15.

Nedjeljka  Vukasović  ud. Milana             

19.7.1936.                     

17. 10. 2017.

16.

Ana  Sovulj  ud. Bože                                

21.5.1920.                      

1. 11. 2017.

17.

Milena  Kuzmanić  pok. Ante                    

13.10.1959.                      

4. 11. 2017.

18.

Nediljko Sovulj pok. Joze

6. 4. 1930.

24. 12. 2017.

19.

Marko Tomasović pok. Ćire

19. 05. 1935.

26. 12. 2017.

 

 

 

VJENČANI 2017.

r.b.

Vjenčani

Ime i prezime

Roditelji

1.

19.5.2017.     

Josip  Tomasović  i

Božana  Sovulj                             

Jerolim i Antonija r. Šoster 

Vinko i Tatjana r. Sovulj                                         

2.

15.7.2017.     

Ante Mandić  i

Suzana  Kovačić                               

Mate i Marica r. Pivčević 

Damir i Gita r. Srdanović                     

 

 

 

PRVOPRIČESNICI 2017.

(14. svibnja 2017.)

r.b.

Prvopričesnik / ca

Roditelji

1.

Roko  Bartulović                                      

Jerko i Danijela r. Sovulj

2.

Marko  Kovačić                                         

+ Marko i Miroslava r. Jerčić

3.

Luka  Sovulj                                              

Kristijan i Božena r. Božić

4.

Marija  Sovulj                                            

Josip i Sofija r. Mladin

5.

Luka  Šarac                                                 

Stipe i Ivana r. Kovačić

6.

Anđela  Tomasović                                    

Ante i Marija r. Srdanović

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.