Prva Sveta Pričest je posebno slavlje u kojem djeca po prvi puta pristupaju euharistijskom stolu, te u pričesti blaguju tijelo Kristovo.

Slavlje Prve Svete Pričesti u župi Kučiće biti će na blagdan Duhova, u nedjelju 20. svibnja 2018. u 10,30 sati u novoj župnoj crkvi. (Taj dan je samo jedna nedjeljna sv. misa).

Login Form

© 2016 Kučiće. Sva prava pridržana.