Lamura

Šijavica je stara narodna igra koja je već stoljećima ukorjenjena u Dalmaciji. U Kučićima se koristi i drugi naziv za šijavicu, a to je lamura. Naziv šijavica dolazi od talijanske riječi sei što u prijevodu znači šest. Riječ sei je prešla u šije i od tuda dolazi naziv šijavica.

 sei > šije > šijavica

Što se tiče riječi lamura, ona isto tako potječe iz talijanskog jezika. U Italiji je ova igra prisutna već stoljećima i naziva se la morra. U nekim regijama Italije koriste se i drugi oblici ove riječi kao npr. u Sardiniji la murra. Spajanjem člana (la) i imenice (murra) dolazimo do riječi lamura.

la morra > la murra > la + murra = lamura

Kako svjedoče mnogobrojni povijesni izvori, lamura je prastara igra. Prvi dokazi o postojanju ove igre sežu u daleku povijest  tj. u stari Egipat. U grobu jednog kraljevskog službenika nalazi se crtež na kojem se jasno vidi kako pokojnik pruža ruku stojeći nasuprot svoga suigrača. Slične povijesne dokaze nalazimo i kod starih Grka i Rimljana. Tako Ciceron u jednom svom spisu kaže: "dignus est qui cum in tenebris mices" ili "časna je osoba s kojom možeš igrati lamuru u mraku". U Srednjem vijeku ova igra raširila se je područjem današnje Italije ali je čak bila i zabranjena zbog učestalih sukoba koji su izbijali. U 15. st. u Veneciji je bilo zabranjeno igrati lamuru na javnim mjestima radi učestalih verbalnih ali i fizičkih napada.

Ladislav Napuljski  prodao je 1409. godine Dalmaciju Mlečanima. Područje Omiša isto tako dolazi pod Mletačku vlast 1444. godine. Utjecaj mletačke kulture na Dalmaciju, a time i na Kučiće vidi se i po postojanju ove igre.

Lamura se igra  tako da dva igrača istovremeno pokazuju ispružene prste od ništa (zatvorena šaka) do pet (potpuno otvorena šaka). Pri tom izvikuju jedan od brojeva kao npr. DO, KVATRO, ŠIJE  predviđajući ukupan zbroj svojih i protivnikovih prstiju. Tko pogodi osvaja bod ili  punat. Ako bi zbroj bio sedam, punat je dobio igrač koji je izviknuo ŠETE i sl. 

Za igru je obično potreban i stol. On služi da igrači po njemu lupaju i na njega bacaju prste. Važno je lupnuti po stolu, posebno kad se osvoji punat. Onda se udari dlanom od stol i uzvikne : "MOJA!". Važno je napomeniti da i danas često dolazi do svađa i prepirki prilikom igranja laumre ali to je samo odraz temperamenta i mentaliteta ljudi ovih krajeva.

Utjecaj Venecije ogledava se u mnogobrojnim aspektima našeg načina života. Lamura nam ostaje kao svjedočanstvo povezanosti naših krajeva s Mletačkom republikom ali isto tako kao i dragocijena baština koju moramo sačuvati od izumiranja.

Osnova lamure je brojanje. Koriste se talijanski brojevi od 2-10 ali se korisi dalmatinska verzija tih brojeva.

 

BROJ

TALIJANSKI NAZIV

LAMURA

2

due

do

3

tre

tre

4

quattro

kvatro

5

cinque

cinkve

6

sei

šije

7

sette

šete

8

otto

oto

9

nove

nove

10

dieci

tuti (svi)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com