Halo iz Kučića

OTVORENA JOŠ JEDNA AUTOMATSKA TELEFONSKA CENTRALA


Centralu sa 240 brojeva blagoslovio mjesni župnik don Ivan Ujević - Prvi razgovor vodio mještanin Marko Tomasović - Mikić


KUČIĆE — . Intonira­njem "Lijepe naše"  zapo­čela je nedjeljna svečanost u povodu otvaranja nove automatske telefonske centrale kapaciteta 240 brojeva, zahvaljujući kojoj će sva kućanstva u Kučići­ma, Svinišćima i Podašpiu moći uspostaviti tele­fonski promet sa svijetom. Svečanom činu pored mnogobrojnih mještana nazočni su bili Zvonimir Puljić, zastupnik u župa­nijskome domu Sabora, mr. Juraj Buzolić, upravi­telj Telekomunikacijskoga centra Split, sa suradnici­ma te predstavnici grad­skih vlasti Omiša na čelu s gradonačelnikom Mila­nom Roščićem.

Goste je u ime domaći­na pozdravio Ante Šušić, vijećnik u Gradskom vije­ću Omiša. Nova telefon­ska centrala u Kučićima tipa ETC-960, radiorelejninm sustavom izravno je povezana s digitalnim centrom u Splitu. Radove na dovođenju podzemno­ga telefonskog kabela za centralu u Kučićima izveli su sami mještani dobro­voljnim radom uz finan­cijsku podršku dijaspore i stručnu pomoć djelatni­ka HPT-a.

Prvim telefonskim po­zivom centralu je u rad pustio mještanin Marko Tomasović-Mikić, a pro­storije i opremu blagoslo­vio je mjesni župnik don Ivan Ujević.
P.Livajić
  
 ( Slobodna Dalmacija )
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com