MO Kučiće

Na  izborima 30. travnja 2006. godine birani su predstavnici Mjesnih odbora na području grada Omiša. U Kučićima su birani  kandidati s dvije prijavljene liste, liste HDZ-a i HSS-a.

Od ukupno 609 upisanih, na području izborne jedinice Kučiće glasovalo je 204 birača, od čega je važećih listića bilo 200, a nevažećih 4.

Od toga, lista HDZ- a osvojila je 92 glasa tj. 3 mandata, dok je lista HSS-a dobila 108 glasova, ili 4 mandata u novom sazivu mjesnog odbora Kučiće.

Stoga su, sukladno izbornim rezultatima i rasporedu na listama novi članovi mjesnog odbora postali: Ante Božić, Tonči Sovulj-Zele, Nikola Šušić i Srećko Vukasović sa liste HSS-a, dok su Ante Tomasović-Ćuna, Tomislav Raboteg i Robert Sovulj članovi MO sa liste HDZ-a.

Novi sastav MO Kučiće službeno je i potvrđen 31. svibnja 2006.god. u Omišu. Za predsjednika Mjesnog odbora Kučiće imenovan je Ante Božić, za dopredsjednika Tonči Sovulj-Zele, a uloga zapisničara povjerena je Ćiri Tomasoviću.

 

Projekti i smjernice djelovanja novog MO uglavnom su preuzeti od prethodnog Mjesnog odbora kojeg je u proteklom mandatu vodio Filip Tomasović.

Od preuzimanja dužnosti, u lipnju 2006. g. uz potporu grada Omiša realizirani su sljedeći projekti:
  • sanirano je smetlište uz cestu između Nove i Stare crkve
  • osvjetljena je stara crkva sv. Luke
  • izvedena je odvodnja slivnih voda, izgrađena nova crna jama, te asfaltiran prostor ispod Mjesnog doma u Kučićima
  • uz suradnju Županijskih cesta Split  asfaltirano je parkiralište i pristupni prostor kod Nove crkve u Kučićima

 

Kroz 2009. godinu postavljene su sljedeće prioritetne zadaće u radu MO Kučiće:
  • dovršenje nogometnog igrališta na zemljištu u vlasništvu Grada Omiša na lokaciji između Nove i Stare crkve u Kučićima
  • početak izgradnje dječjeg vrtića u Kučićima, za što je već napravljen dogovor sa ravnateljstvom dječjeg vrtića Omiš i osiguran prostor u zgradi Mjesnog doma u Kučićima
  • otkup zemljišta, ishođenje dozvola, te početak izgradnje mrtvačnice u Kučićima kao i početak sanacije novoga groblja
  • u suradnji sa Županijskim cestama na kritičnim mjestima namjerava se sanirati dio Županijske ceste kroz Kučiće, dionica Radići-Stara crkva-Nova crkva-Mjesni dom
  • uređenje i sanacija pristupnih puteva po zaselcima i ograncima MO Kučiće

 

Kako Mjesni odbor Kučiće nema svoj poseban telefonski kontakt broj, za sve informacije u vezi s radom Mjesnog odbora Kučiće možete se obratiti izravno njegovom presjedniku Anti Božiću na tel. 021/ 860-010 ili mob. 098/1388-251.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com